odwodnienia liniowe

Suma obstaje zagruntować, i następnie uszczelnić folią przeciwwilgociową. Odwodnienia liniowe potem organizujemy płytki podłogowe pamiętając o słusznym spadku, zapewniaj

Opracowano przez: Paulina